„Fundacja dla Ursusa” działa z zamiarem aktywnej pracy na rzecz mieszkańców i z korzyścią dla całego obszaru dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Osoby tworzące Fundację są  pasjonatami historii Ursusa, znającymi problemy lokalne.

 

Fundacja wyznaczyła sobie podstawowe cele, które zostały zapisane w statucie i stanowią fundament jej działalności. Zarówno dzielnica URSUS jak i nieistniejące już ZM. URSUS mogą się pochwalić wielkim wkładem zarówno w walkę o wolność w czasie wojny, jak również w PRL-u poprzez strajki w 1976r, KOR i KSS KOR, jak również powstanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ i działalność SOLIDARNOŚĆI Podziemnej, aż do 1989r.

Istnienie Zakładu od 1893r. obejmuje również bardzo ciekawą historię jako firmy zbrojeniowej w której produkowano czołgi, samochody opancerzone i motocykle Sokół. Jednym z wielkich naszych projektów jest stworzenie na bazie kolekcji Ursusa, wirtualnego muzeum.

W zeszłym roku przypadała 40 rocznica strajków w Ursusie i Radomiu. Fundacja włączyła się w godne uczczenie tej rocznicy. Zajęliśmy się ludźmi zaangażowanymi w walkę o wolność organizując trzy spotkania przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz wycieczkę dla byłych pracowników ZM Ursus do Lublina, gdzie zwiedzili Ursus i zobaczyli odradzanie się tej ponad 100 letniej polskiej marki.

Obecnie na Domu Kultury ARSUS zawieszona jest wielka wystawa „Pamiętamy” poświęcona najnowszej historii, czyli słynnego strajku w 1976 r., do roku 1989. Wystawa prezentowana jest na zewnątrz budynku i widoczna zarówno dla przechodniów jak i dla ludzi jadących samochodami i pociągami. Pierwsza plansza zawiera logotypy firm które sponsorują tę wystawę i inne przedsięwzięcia Fundacji.

W roku 2016 przygotowaliśmy i wykonaliśmy również medal „Dziękujemy za Wolność”, którym chcemy uczcić pamięć zmarłych działaczy Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Ursusie a w przyszłości również działaczy z innych zakładów i z regionów z którymi Tajna Komisja współpracowała. 

W dniu 10 grudnia na spotkaniu w Domu Kultury w obecności ponad 90 osób wręczyliśmy sześciu rodzinom nieżyjących naszych Kolegów i Koleżanek z podziemia 6 medali imiennych na groby oraz indywidualnie wszystkim żonom, mężom, siostrom, dzieciom i wnuczkom 23 medale „Niedźwiadki” mające przypominać o tych wspaniałych ludziach.

Członkami Kapituły medalu są:

 

Jerzy Kaniewski - przywódca strajku w Ursusie 13 grudnia; skazany na 3,5 roku więzienia

 

Bogdan Bujak – Szef Tajnej Komisji Zakładowe NSZZ Solidarność w Ursusie, więzień polityczny

 

Witold Kaszuba – dwukrotny więzień polityczny

 

Fundacja otrzymała również w formie darowizny jedyną w Polsce instalację wykonaną z gruzów dawnych zakładów, która jest galerią wystawową. Wartość instalacji to 123.000 zł. Obecnie prowadzimy prace przystosowujące ją do działania całorocznego.

Fundacja już przygotowała wystawę poświęconą Stanowi Wojennemu w Ursusie i w całej Polsce. Jest ona do czasu przygotowania instalacji prezentowana w Domu Kultury.  Powstaje wstępny projekt zbudowania urządzenia do wyświetlania filmów i zdjęć na ścianach zbudowanych z gruzów. Ponieważ instalacja posiada system nagałaśniający, będzie możliwa realizacja projektu w formie kina letniego.

Rozważany jest również mural na ścianach Domu Kultury ARSUS. Fundacja ma już wstępną zgodę od właściciela budynku na jego wykonanie.

Jako organizacja non-profit, nasze działania nie są ukierunkowane na osiąganie zysków. Zarówno Zarząd Fundacji, Rada i Kapituła działają całkowicie społecznie. Mamy do pomocy ok. 15 woluntariuszy.

Zbigniew Janas

Prezes Zarządu

Fundacja dla Ursusa ©2017
Untitled-5
polmot_auto
PCOlogoRGB
urusus-clear
ThalesLogoJPEGfbiconjpg
logotyp_unibep
sygnity
logo (1)
logo
firm_28442_867f2c_big
184290f
_IGP0003